Poliüretan Yanmazlık Testleri

Web Sitesi Demo Haber

Poliüretan Yanmazlık Testleri
  • Tarih: 18 Eylül 2017, 21:52

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi enerji kaynaklarının azalması, küresel ısınma gibi global problemler sebebi ile ülkemizde de yapı sektöründe izolasyon malzemeleri kullanımı önem arz etmeye başlamıştır. Ne yazık ki ülkemizde izolasyon malzemelerinin seçim kriterleri Avrupa ülkelerinden büyük farklılık göstermektedir. Ülkemizde tercih önceliği ucuz ve orta kaliteli ürünlere kayarken, Avrupa ve Amerika’da trend çok daha farklı olmaktadır. Malzemelerde tercih edilebilirlik önceliği yangın Dayanımı, Yangına tepkisi ve ısıl iletkenlik değeri ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda bizim tüketicimizin de bilinçlendirilerek ödediği paranın karşılığında uzun yıllar kullanım garantisi ile birlikte can güvenliğinin de sağlanmasıdır. Müşterimize en iyi ve en kaliteli ürünü sunmanın yanı sıra bilinçlendirmek amacı ile internet sitemizde bu bilgilere yer verilmiştir. Bu sayfamızda yanmazlık sınıfı, ne olduğu, test metodu hakkında kısa ve faydalı bilgiler bulacaksınız. Fire Resistance (Yangın Dayanamı) : Yapı malzemesinin mekanik stabilitesinin, alev yayılım ve ısı izolasyonun yangın süresince verdiği davranıştır. Alevlenmenin başlangıcından malzeme özelliklerinin tatmin edici olmayan seviyeye inişine kadar geçen süredir. Reaction to fire(Yangına tepki ) : Yapı malzemesinin yangına katılım derecesidir. Diğer bir deyişle malzemenin alev alma ve aleve üretmeye katkısının ölçülmesidir. Non-combustibility : Malzemenin yüksek sıcaklıkta alev almadan sahip olduğu yanma ürünleri Ignitibility : Alev alabilirlik Flame spread : Yapı malzemesi üzerinde alev yayılımı Heat Release : Yapı malzemesinin yangın durumunda etrafa yaydığı ısı enerjisi miktarı Smoke density : Yapı malzemesinin yangına katılımı neticesinde ortaya çıkan duman(gaz) yoğunluğu